A SWOT elemzés egy, a marketingben gyakran használt módszer, amely a stratégiaalkotás folyamatában játszik fontos szerepet, és e-kereskedelmi vonatkozásban is tökéletesen használható. Tekintsük át, hogyan készítsünk SWOT analízist ahhoz, hogy a lehető leginformatívabb eredményt adjon egy induló projekt kapcsán!

Mi is az a SWOT analízis?

A SWOT egy mozaikszó, amely az egyes tényezők angol megfelelőinek kezdőbetűiből áll össze:

Strengths/Erősségek – Melyek azok a belső tényezők, amelyek jól működnek, ezért érdemes rájuk támaszkodni?
Weaknesses/Gyengeségek – Melyek azok a belső tényezők, amelyek jelenlegi állapotán fejleszteni kellene?
Opportunities/Lehetőségek – Melyek azok a külső tényezők, amelyek pozitív hatással bírnak a projektre, de nincs rájuk hatásunk?
Threats/Veszélyek – Melyek azok a külső tényezők, amelyek negatív hatással bírnak a projektre, de nincs rájuk hatásunk?
Forrás: https://hwellkft.hu/swot-elemzes

A SWOT elemzés egy vállalat, projekt, szolgáltatás, stb. stratégiai elemzésének kiindulási pontját jelentheti, mivel megismerteti annak jelen helyzetben vett életképességét, és jövőbeli fejlesztési irányok kialakításához is remek alapot jelent. Alapvetően azt mutatja meg, hogy milyen előnyökkel és gyengeségekkel rendelkezik az elemzés alanya – mindezt a belső és külső tényezők figyelembe vételével.

Egy üzleti terv készítése során kifejezetten hasznosnak bizonyulhat a SWOT analízis, mivel előrejelzésként szolgálhat a projekt megtérülési esélyeivel kapcsolatban – ez alól pedig az e-kereskedelemi terület sem kivétel. A módszer hasznossága abban rejlik, hogy elősegíti az alábbi tevékenységeket a tervezés során:

az információgyűjtés, valamint ezek elemzése,
a kitűzött cél és lehetséges alternatívák pontosítása, megfogalmazása,
az alkalmazni kívánt stratégia vagy stratégiák kiválasztása.

Amellett, hogy egy valóban jó kiindulási alap, ennek az analízistípusnak megvannak a maga hiányosságai is:

nincs benne lehetőség súlyozásra,
nem mutat ok-okozati összefüggéseket,
nem kínál megoldási javaslatokat,
statikus állapotot mutat be.

Hogyan tegyük pontosabbá és ezáltal még hasznosabbá az elemzést?

Először is: körültekintően válasszuk ki a versenytársakat!

A SWOT analízis megkezdése előtt versenytárs-elemzést szükséges végezni, mivel az előnyök és gyengeségek az esetek nagy részében a piac más résztvevőihez hasonlítva bírnak jelentőséggel. Nem állíthatjuk, hogy a projektünk bármiben is kiemelkedő, ameddig nem ismerjük a versenytársaink eredményeit az adott területen. Győződjünk meg róla, hogy az adott piaci szereplő tevékenysége, célcsoportja valóban közel áll-e a miénkhez, és ehhez a körhöz viszonyítva értékeljük a saját kvalitásainkat!

Másodszor: tudatosan figyeljük meg a konkurenciát!

Ha összeszedtük, hogy a piac mely szereplői lesznek az analízisünk alanyai, azt is meg kell határozni, hogyan elemezzük őket. Érdemes például olyan pontokat keresni, amelyekben a lehető legtöbb versenytárs e-kereskedelmi stratégiája egyezik vagy hasonló, és teljesen más szempontok alapján olyan kérdéseket is vizsgálni, amelyben nagyobb különbségek figyelhetőek meg.

Mindezek előtt pedig – ha nagyobb projektekről vagy cégekről van szó – érdemes leszűkíteni a vizsgált tevékenységi köröket vagy eredményeket, így relevánsabb következtetéseket kapunk.

Végül pedig: ne álljunk meg a kétrácsos SWOT elemzésnél!

Gyakran előfordul, hogy a SWOT elemzés egyszerű kettős rácsot eredményez. Persze egy ilyen vizsgálati eredmény is közvetíthet hasznos információkat, de ennél többet is ki lehet hozni belőle, mivel a hagyományos SWOT elemzés nem szolgál információval a feltüntetett tényezők között fennálló összefüggésekről.

Az úgynevezett TOWS analízis ugyanúgy az előnyöket és hátrányokat rendszerezi, viszont az alapján, hogyan hatnak ezek a tulajdonságok a vállalat vagy projekt számára releváns lehetőségekre és veszélyekre. A folyamat így néz ki:

a SWOT-hoz hasonlóan vegyük számba és soroljuk fel a vizsgált projekt erősségeit és gyengeségeit!
Ezután osszuk fel az erősségeket két kategóriába: amelyek előnyöket jelentenek és amelyek elhárítják a veszélyeket!
Majd osszuk a gyengeségeket is hasonló módon két kategóriába: amelyek akadályozzák a lehetőségeket és amelyek erősítik a fenyegetéseket!
Forrás: https://fourweekmba.com/tows-matrix/

Ez a módszer azért járhat további előnyökkel, mert különböző típusú erősségek és gyengeségek eltérő típusú intézkedéseket igényelnek, valamint gyakran különböző prioritási szintekkel rendelkeznek.

A bal felső sarokban található aspektusokat érdemes a marketingstratégiába építeni, és kiemelni ezeket.
A jobb felső sarok jelentik a piaci pozíció védelmét – amennyiben van ilyen. Ha nincs semmi ebben a sarokban, maradéktalanul pótolni szükséges a stratégia megfelelő módosításával.
A bal alsó kvadráns aggodalmakat jelez. Ha nem javítunk rajtuk, akkor előfordulhat, hogy nem fogjuk tudni kihasználni a felette lévő térben található lehetőségeket.
A jobb alsó szekció pedig azokat a problémákat jelzi, amiket priorizálni kell a kiküszöbölés terén.

The post Így használd a SWOT analízist a webshopod sikeréhez appeared first on Kosárérték.hu.